Saturday, September 15, 2012

Painting dog's portrait in oil demo by Olesya Podshivaylova

Painting dog's portrait in oil demo.
http://fineartamerica.com/profiles/olesya-podshivaylova.html